Powrót do: Ciekawi Klienci

Transport morski z Chin - jaki program fakturowania?


fracht_morskiTransport morski jako jeden ze środków transportu można podzielić na transport morski towarów i ludzi z Chin. Z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalne jest przewożenie towarów niż ludzi. I rzeczywiście na przykładzie basenu Morza Bałtyckiego tak to wygląda.

Transport morski towarów

Żegluga promowa kursuje zdecydowanie rzadziej i w mniejszym natężeniu niż kontenerowce. Istotną rolę odgrywa również powszechne zmniejszanie znaczenie transportu morskiego na rzecz drogowego i kolejowego. W regionie bałtyckim rynki zwane transportem drogowym i kolejowego zyskują stale na znaczeniu.

Tym samym umacnia się pozycja funkcjonujących tam przewoźników.  Pozytywnym są prognozy, które przewidują wzrost dynamiki przewozów towarowych w relacjach zarówno wewnątrzbałtyckich jak i poza tym obszarem.

transportdrogowyZakładają one do 2020 roku zgodnie z ustaleniami polityki transportowej Unii Europejskiej ponad 3 krotnie większe tempo wzrostu transportu morskiego niż kolejowego i drogowego. Negatywnie przemawiają za takim stanem rzeczy prognozy ekonomiczne, które przewidują możliwe osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego państw bałtyckich co zaprzepaści te inwestycje. Nie ma się co dziwić, kryzys który od kilku lat uderza w serca każdego kraju odbija się również na planach i przewidywanych inwestycjach.

ksiegowosc_legnicaRozwój transportu morskiego

Z tego faktu wynikają możliwe opóźnienia w budowie autostrad morskich i wynikające z tego wyhamowanie dynamiki procesu rozwojowego żeglugi.  Taki niekorzystny stan rzeczy na pewno odbije się na stałym, niezmiennym poziomie rozwoju transportu morskiego. 

To tyle słowem wstępu... teraz pytanie jak tego typu usługi, związane z bardzo dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki księgować. Najlepiej jest w takich przypadkach korzystać ze sprawdzonych biur rachunkowych, o których pisaliśmy gdzie indziej. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego stresu i będziemy mieć pewność, że nasza księgowość jest poprawnie prowadzona.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.